"พื้นที่ต้นน้ำ  เกษตรกรรมสดใส หัตถกรรมก้าวไกล ร่วมใจรักษ์วัฒนธรรม"
รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา
   ประกาศข่าวเทศบาลตำบลห้วยทราย  อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ต้องการรับโอนย้าย นักวิชาการศึกษา 3-5/6  จำนวน 1 ตำแหน่ง
สนใจสอบถามที่ เบอร์โทร 053-101589 ในวันเวลาราชการ

เทศบาลตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-881182
Copyright © 2555. All Rights Reserved.